Perkhidmatan Kami

Secara amnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti (KPWK) ditubuhkan bertujuan:

Pengiktirafan

Memberi pengiktirafan kepada kaum wanita di negeri ini

Memberi pengiktirafan kepada kaum wanita di negeri ini.

Peningkatan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program ...

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penginsanan perkhidmatan kebajikan, pengupayaan dan pemerkasaan wanita, pengukuhan institusi keluarga, pemantapan pembangunan kanak-kanak, pembangunan jati diri dan meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatan rendah.

Isu-Isu Sosial

Mengendalikan isu- isu sosial semasa melalui kajian dan ...

Mengendalikan isu- isu sosial semasa melalui kajian dan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial.

Malay
English Malay